EU Funding

Naziv projekta:
Primjena 3D alata kod izrade dokumentacije za gradnju broda

Naziv korisnika:
De Naval d.o.o. Rijeka

Vrijednost projekta:
1.317.980,00 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi:
1.097.980,00 kuna

Izvor financiranja:
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Europski fond za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe:
15. ožujak 2019. - 15. kolovoz 2020.

Kontaktna osoba:
Marin Valerjev, mvalerjev@de-naval.hr

EU Funding banner

Opis projekta:
Projekt se sastoji od nabave, implementacije i prilagodbe softwarea Aveva Marine načinu rada firme De Naval i naših klijenata.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti, proširivanje spektra usluga, zadržavanje postojećih klijenata, zadržavanje i povećanje broja zaposlenih, povećavanje efikasnosti rada.